Historia MSM

Powstanie Zakonu

Suwerenny Rycerski Zakon Świętego Jana Jerozolimskiego Szpitalników zwany Rodyjskim i Maltańskim jest najdłużej istniejącym zakonem rycerskim. Korzenie Zakonu wywodzą się od charytatywnego bractwa założonego w Jerozolimie około połowy XI wieku po Chrystusie przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni opactwo św. Marii Łacinników, a w nim hospicjum dla przybywających z Europy pielgrzymów. W czasie pierwszej wyprawy krzyżowej bractwem tym kierował błogosławiony Gerard. Wtedy to bractwo przyjęło regułę św. Augustyna i przerodziło się w zakon szpitalny. Godłem zakonu stał się ośmiokończasty krzyż. Bracia zakonni ślubowali czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, a także opiekę nad chorymi. Następca Gerarda, Rajmund z Puy nadał Zakonowi Regułę, która nadawała zakonowi charakter wojskowy. Zgodnie z regułą zatwierdzoną przez Papieża Paschalisa II – Zakon Św. Jana spełniał dwie podstawowe funkcje: prowadził walkę z muzułmanami oraz niósł pomoc chorym, rannym i pielgrzymom przybywającym do Ziemi Świętej.

Rodos i Malta

Po upadku Akki w 1291 roku Zakon przeniósł się na Cypr, a następnie na wyspę Rodos (1310), gdzie uzyskał suwerenność terytorialną. Rycerzy Św. Jana zaczęto nazywać Kawalerami Rodyjskim. W 1522 roku Turcy zdobyli Rodos i zmusili Zakon do opuszczenia wyspy.
Po siedmiu latach tułaczki cesarz Karol V przekazał rycerzom Św. Jana w posiadanie wyspę Maltę. Od tego momentu Zakon zaczęto nazywać Maltańskim. Nowe terytorium było doskonale bronione przez potężną flotę i fortyfikacje. Wojska tureckie nie były w stanie pokonać Maltańczyków podczas Wielkiego Oblężenia wyspy w 1565 roku, a po klęsce pod Lepanto w 1571 roku Turcy wycofali się z tej części Morza Śródziemnego.
W XVII wieku wielki mistrz Zakonu Maltańskiego otrzymał tytuł księcia Świętego Cesarstwa oraz rangę równą godności kardynała Kościoła katolickiego. W 1798 roku Napoleon Bonaparte zajął Maltę i wypędził Zakon, który ponownie znalazł się bez własnego terytorium. Ostatecznie siedzibą władz maltańskich stał się w 1834 roku pałac na zasadzie eksterytorialności w Rzymie. Kawalerowie Maltańscy poświęcili się głównie działalności charytatywnej i szpitalniczej. Nieśli pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych, ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas wojen światowych – na polach bitew. W Rzeczypospolitej.

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII wieku. Obsługiwali szpitale-hospicja dla ubogich na terenie Śląska, później utworzono komandorię poznańską. Działalności Zakonu sprzyjali szczególnie królowie – Władysław IV i Jan III Sobieski. Najbardziej znanym Maltańczykiem polskim w XVII wieku był Bartłomiej Nowodworski, ważną rolę odgrywał ród Radziwiłłów. W 1774 roku utworzono w Polsce przeorat liczący 22 osoby. W okresie zaborów do Zakonu należało kilkadziesiąt osób z zaborów pruskiego i rosyjskiego. Po odzyskaniu niepodległości utworzono Związek Polskich Kawalerów Maltańskich uznany przez władze zakonne w 1927 roku. Pierwszym prezydentem został ks. Ferdynand Radziwiłł, później godność tę piastował Bogdan hrabia Hutten – Czapski.

Do II wojny światowej przez szeregi zakonne przewinęło się ok. 100 osób. W trakcie wojny wielu kawalerów zginęło, a polska organizacja maltańska odrodziła się w 1948 roku. Odbudowa Zakonu w Polsce możliwa była dopiero w 1991 roku. Obecnie Związek Polskich Kawalerów Maltańskich liczy 138 osób, z tego 50% mieszka w kraju. Od 1997 roku Prezydentem jest Juliusz hr. Ostrowski. Najbardziej znanym znakiem Zakonu Maltańskiego jest ośmiokończasty Krzyż. Jego forma została zatwierdzona przez Ojca Świętego Sykstusa V bullą z dnia 9 i 31 stycznia 1589 roku. Krzyż Maltański ma swoją symbolikę.

Jego cztery ramiona świadczą o czterech cnotach: wierności, honorze, wstrzemięźliwości i przezorności. Biała barwa symbolizuje cnotę czystości. Osiem krańców przedstawia symbolicznie Osiem Błogosławieństw, jakie Jezus Chrystus przekazał w Kazaniu na Górze oraz osiem cnót rycerskich.

Osiem błogosławieństw:
„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni ciszy, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach. Boć tak prześladowali proroki, którzy przed wami byli”.
Mt 5, 3-12 (w przekładzie X. Jakuba Wujka, 1599)

Osiem cnót rycerskich

 1. Żyć w prawdzie.
 2. Mieć wiarę.
 3. Żałować za grzechy.
 4. Dawać dowody pokory.
 5. Miłować sprawiedliwość.
 6. Być miłosiernym.
 7. Być szczerym i wielkodusznym.
 8. Znosić prześladowania.

Geometryczne wykreślanie Krzyża Maltańskiego.

Nawiązanie do Krzyża Maltańskiego.

Forma Krzyża Maltańskiego została wykorzystana w wielu orderach i odznaczeniach. Liczne odznaki pamiątkowe pułków Wojska Polskiego oparte były na kształcie tego Krzyża. Ciekawostkę weksylologiczną stanowi biały Krzyż Maltański znajdujący się na proporcu Kozaków czarnomorskich.

W obecnej formie Maltańska Służba Medyczna (MSM) istnieje w Polsce od 1990 roku. Powstała w Krakowie, na wzór służb maltańskich znanych w Europie (Irlandia – 1938, Niemcy 1953), na życzenie i pod życzliwą opieką J. Em. .Ks. Franciszka Kardynała Macharskiego. W roku 1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich przejął patronat nad aktywną od ponad roku Służbą Maltańską utworzoną i kierowaną przez Różę i Henryka Kubiaków. Maltańczycy stanowią grupę osób, które zgromadziły się dobrowolnie, by żyć w oparciu o podstawy wiary katolickiej i działać zgodnie z hasłem Zakonu Maltańskiego „ochrona wiary i pomoc potrzebującym”.
Głównymi formami ich działalności są:

 • zabezpieczenia medyczne zgromadzeń, pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, kongresów, koncertów i imprez kulturalnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • transportowanie chorych własną karetką (nasz oddział jej nie posiada),
 • prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży przez tworzenie grup kadetów.
Podziel się na:
 • Drukuj
 • PDF
 • email
 • Dodaj do ulubionych
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Gadu-Gadu Live
 • Flaker
 • Śledzik

Dla członków MSM

Polecamy:

Współpracujemy z:

Nasi sponorzy


Wybrane zdjęcia

Statystyki

Licznik indywidualnych odwiedzin: 45731
Twój system operacyjny to:
Twoja przeglądarka to:
Twój numer IP to: 3.237.71.247